Friday, March 4, 2011

America


இந்தப் பாடல் யு டியூபிலிருந்து எடுத்தது. அங்கதத்தில் அமெரிக்காவை விலாசு விலாசென்று விலாசுகிறது. சுராங்கனி மெட்டில் அமைந்த அமர்க்கலமான ஆங்கிலோ இந்தியா மொழிப்பாடல்.அமெரிக்கா யு டியுபுக்கு நன்றி.

2 comments:

மைதீன் said...

அமெரிக்காவை வாரு,வாரு என்று வாருகிறது அறிமுகப் படுத்தியதற்கு நன்றி!!!!!

ko.punniavan said...

தொடர்ந்து பார்த்து வருவதற்கு நன்றி