Skip to main content

Posts

Showing posts from May 1, 2011

பனிப்பொழிவில் 10 நாட்கள் மேலும் படங்கள்

மார்பல் சலவைக்கல்லை கைகளால் செதுக்கும் ஒரு கலைஞர்,
 தாஜ்மஹால் போக குதிரை வண்டி
 உணவுக்கு முன் பரிமாறப்படும் டிசர்ட். முள்ளங்கி வெங்காயம், தக்காலி மிளகுத்தூளோடு கலந்தது.