Skip to main content

Posts

Showing posts from February 27, 2011

America

இந்தப் பாடல் யு டியூபிலிருந்து எடுத்தது. அங்கதத்தில் அமெரிக்காவை விலாசு விலாசென்று விலாசுகிறது. சுராங்கனி மெட்டில் அமைந்த அமர்க்கலமான ஆங்கிலோ இந்தியா மொழிப்பாடல்.அமெரிக்கா யு டியுபுக்கு நன்றி.