பனிப்பொழிவில் 10 நாட்கள் மேலும் படங்கள்

 மார்பல் சலவைக்கல்லை கைகளால் செதுக்கும் ஒரு கலைஞர்,
 தாஜ்மஹால் போக குதிரை வண்டி
 உணவுக்கு முன் பரிமாறப்படும் டிசர்ட். முள்ளங்கி வெங்காயம், தக்காலி மிளகுத்தூளோடு கலந்தது.


Comments