எதேச்சதிகாரம்காரம் 1
புனையப்பட்ட

பல குற்றச்சாட்டுக்களை

முன்வைத்தும்

கடவுள் தப்பித்தே வந்தார்

ஒன்றுமே பலிக்காத பட்சத்தில்

அவரை

என்கௌண்டரில்

கொள்வதென

ஆள்பவனின் முடிவானதுஎதேச்சதிகாரம் 2அவன் இல்லாத உலகில்

ஒரு பத்து வருடம்

வாழ ஆசை எனக்குஎதேச்சதிகாரம் 3நீ இல்லாதபோது

இருப்பதற்காகத்தான்

இந்த ஏற்பாடென்றால்

நீ இருக்கின்றபோதே

இல்லாமல் இருப்பது ஏன்?எதேச்சதிகாரம் 4உன் சிலைகள்

உடைக்கப்படுவதற்காகவே

மிக நேர்த்தியாய்

கட்டப்படுகின்றனஎதேச்சிதிகாரம் 5வாரிசாக விட்டுப்போ

மேலான உன் செருப்பை

அது போதும்.எதேச்சதிகாரம் 6

நீ செய்த கொலைகளுள்

மிகக்கொடூரமானது

குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாய்

நாள்கடத்தி

சாகடித்த

ஜனநாயகம்தான்.

Comments